INTERIM & ADVIES

Interim 

Al dertig jaar adviseer ik sociale diensten/afdelingen sociale zaken/gemeenten en bedrijven en instellingen werkzaam op het terrein van de sociale zekerheid/zorg/werk en inkomen met betrekking tot verbeter/kwaliteit/
verandering en innovatieprocessen.

Ik heb een jarenlange ervaring op het terrein van interim-opdrachten. De interim-opdrachten zijn zowel vervuld in de private als in de publieke sociale zekerheidssector (werk, inkomen, participatie en zorg). De interim-opdrachten werden en worden vervuld op leidinggevend niveaus. Naast het vervullen van interim-opdrachten in leidinggevende functies in de sociale zekerheidssector/sociaal domein ben ik onder meer werkzaam geweest op interim basis in een aantal commerciële functies. Bijvoorbeeld het gedurende een viertal jaren vervullen van de functie van commercieel directeur bij een business unit van Achmea en het uitoefenen van de functie van commercieel directeur van GAK Sociale Zekerheid.

Daarnaast ben ik medeoprichter en mede-eigenaar van de Geerling & Geerlings Group.

Bij het vervullen van interim-opdrachten heb ik ruime ervaring opgedaan bij het vervullen van de functie van project/
programmadirecteur. Bijvoorbeeld in de functie van projectdirecteur van het herbeoordelingsproject WAO keuringen en het leidinggeven aan afdelingen van gemeenten en private organisaties van >50 – >1.000 medewerkers.

De interim-opdrachten betreffen onder meer:

 • Samenvoegingen van sociale diensten/afdelingen sociale zaken en instellingen.
 • Advisering van management en bestuur van gemeenten en instellingen over uit te voeren reorganisaties.
 • Het begeleiden en spiegelen van management en directies.
 • Verbetering van bedrijfsvoering van instellingen en gemeenten.
 • Optimalisatie van bedrijfsprocessen van instellingen en gemeenten.
 • Spiegeling van leidinggevenden zowel in de private als publieke sector.
 • Begeleiding en advisering van beleidsprocessen.
 • Advisering van politieke bestuursorganen.
 • Advisering bij het inrichten van organisaties en instellingen.
 • Vaststellen van formaties van gemeenten en instellingen.
 • Interim management (zorg, werk en inkomen in zowel private als publieke omgeving).
 • Project- en programmamanagement op beleidsterreinen werk, inkomen en zorg.
 • Coaching, spiegeling en begeleiding van bestuurders, managers en medewerkers in het sociaal domein.
 • Projectleiding samenvoeging van gemeenten.
 • Leiding geven aan verschillende reorganisaties en innovatietrajecten in het sociaal domein.
 • Programmaleiding van diverse trajecten in het sociaal domein.
 • Vervullen van interim-managementopdrachten in het private en publieke sociaal domein.
 • Vervullen van complexe projectopdrachten in het sociaal domein.

Advies

Mijn adviserende rol betreft de opzet, invulling en realisatie van veranderings- en innovatietrajecten in het sociaal domein. Ik ben de stimulator van uw project. Ik werk altijd op een gezamenlijke basis waarbij ik de verbinding tussen ervaring, kennis, kunde en visie/missie wil samen brengen.

De adviesopdrachten betreffen onder meer:

 • Strategische advisering op het terrein van het sociaal domein.
 • Selectie en advisering HRM.
 • Het adviseren over bedrijfsvoering en organisatiestructuren.
 • Strategische project en programma-advisering trajecten sociaal domein.
 • Strategische en tactische advisering bestuurlijke trajecten sociaal domein.
 • Het adviseren en initiëren van productontwikkeling ten behoeve van het sociaal domein.


Lezingen

Op regelmatige basis geef ik lezingen over de toekomst van het sociaal domein. Hierbij geef ik mijn visie op de ontwikkelingen in de sociale zekerheid. De lezingen zijn informatief en nodigen uit tot meningsvorming en discussie.

De lezingen en redactieopdrachten betreffen onder meer:

 • Het deelnemen aan verschillende redacties in het sociaal domein
 • Gedurende twintig jaar redactielid Sociaal Bestek
 • Lezing met als onderwerp “de handhaving in het sociale domein”
 • Lezing met als onderwerp “de sociale zekerheid in verwarring of toch niet”
 • lezing met als onderwerp “de toekomst van de sociale dienst”


Opleidingen & Trainingen

Mijn opleidingen gaan over de inhoud en uitvoering van de wet en regelgeving van de sociale zekerheid. Ik draag mijn kennis op een interactieve wijze over aan consulenten, klantmanagers, beleidsmedewerkers, medewerkers bezwaar en beroep, terugvorderings- en handhavingsmedewerkers en leidinggevenden. De basis van een effectieve en efficiënte uitvoering van het beleid van het sociaal domein ligt bij een kwalitatieve excellente uitvoeringsmedewerker.

Naast het geven van opleidingen en cursussen aan uitvoerende medewerkers geef ik ook opleidingen, workshops en cursussen aan leidinggevenden, beleidsmakers en bestuurders in het sociaal domein.

De opleiding- & trainingsopdrachten betreffen onder meer:

 • Dagvoorzitter, begeleider workshops en bijeenkomsten.
 • Scholing en opleiding op de beleidsvelden van de sociale domein (participatiewet, schuldhulpverlening, Wmo, jeugdzorg, handhaving, terugvordering).
 • Het geven van management developmentprogramma’s voor leidinggevenden en directies.
 • Individuele begeleiding en coaching van bestuurders, managers en medewerkers werkzaam in het sociaal domein.
 • Het geven van management development trajecten.
 • Het begeleiden en coachen van managementteams in het publieke en private sociale domein.
 • Het geven van opleidingen en cursussen aan medewerkers en leidinggevenden, beleidsmedewerkers en managers in het sociaal domein.
 • Het geven van cursussen en opleidingen aan de advocatuur en de rechterlijke macht.

Specifieke opleidingsprogramma’s:

 • Basisopleiding WWB /Participatiewet (6 dagdelen)
 • Verdiepingsopleiding WWB/Participatiewet (6 dagdelen)
 • Terugkom/actualiteiten dagen WWB/Participatiewet (2 dagdelen)
 • Jurisprudentie cursussen/bezwaar en beroep WWB/Participatiewet (4 dagdelen)
 • Beleidsopleiding WWB/ Participatiewet (6 dagdelen)
 • Cursus handhaving WWB /Participatiewet (4 dagdelen)
 • Cursus terugvordering WWB/Participatiewet (4 dagdelen)
 • Cursus verhaal- onderhoudsplicht (2 dagdelen)
 • Cursus integraal klantmanager sociaal domein (4 dagdelen)
 • Cursus optimalisering bedrijfsvoering Sociale Dienst/afdeling Sociale zaken (6 dagdelen)
 • Cursus project en programmamanagement (4 dagdelen)
 • Management Development traject ( 8 dagdelen)
 • Basiscursus Wmo (2 dagdelen)
 • Verdiepingscursus Wmo (4 dagdelen)
 • Basiscursus schuldhulpverlening (2 dagdelen)
 • Verdiepingscursus schuldhulpverlening (2 dagdelen)
 • Actualiteitendag sociaal domein (2 dagdelen)
 • Actualiteitendag WWB/Participatiewet (2 dagdelen)
 • Cursus bijscholing/actualisering wethouders sociaal domein (2 dagdelen)

 

De cursussen worden in principe op in-company basis gegeven. Meer informatie vindt u op Geerling & Geerlings Academy.

.